Nahrávám...
Zpět

Zápis ze školské rady ze dne 24.10.2014

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187

Přítomni: Mgr.M. Becherová, Ing. Stanislava Grundová, Věra Kolářská, Jaroslav Vorel

Omluveni: Bc. Lukáš Buchtela, Miroslava Janovská

Na žádost rady přizvána paní ředitelka Ing. Jaroslava Pichová.

1. 11.45 oběd

2. 12.15 zahájení

3. 12.20 PROGRAM:

  • Výsledky dovoleb nových členů za rodiče a zletilé žáky
  • Výroční zpráva a záměr rozvoje školy za rok 2013/2014
  • Různé

1. Výsledky dovoleb nových členů za rodiče a zletilé žáky

vzhledem k tomu, že 2 členové školské rady byli nuceni ukončit ze zákona svoji činnost z důvodu řádného ukončení studia svého dítěte, v souladu se školským zákonem, bylo třeba doplnit školskou radu.Odstupující členové: Mgr. Karel Janouškovec, Jan Zlechovec. Dne 15.10.2014 proběhly v budově školy doplňující volby-seznámila přítomné ředitelka školy Ing. Jaroslava Pichová. Novými členy se stali: Jaroslav Vorel(zletilý žák,nástavbová dálková forma vzdělávání) a paní Miroslava Janovská(rodič, zákonný zástupce nezletilého žáka), viz příloha. Členové vzali na vědomí.

2. Výroční zpráva a záměr rozvoje školy za rok 2013/2014

ředitelka školy seznámila přítomné s výroční zprávou , která byla perfektně zpracována, a záměrem rozvoje školy za rok 2013/2014. Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy školské rady a záměr rozvoje školy.

3. Různé

proběhla diskuze k různým tématům. Poděkování paní ředitelce Ing. Jaroslavě Pichové, za velký přínos a práci pro školu a celé školské radě.