Nahrávám...
Zpět

Zápis ze školské rady ze dne 9.5.2012

Přítomni:   Mgr.M. Becherová, Bc. Lukáš Buchtela, Ing. Stanislava Grundová, Věra Kolářská, Dis., Mgr. Karel Janouškovec, Jan Zlechovec

Program:

  • Zahájení –  1. zasedání školské rady svolala Ing. Jaroslava Pichová, která byla k 1.5.2012 jmenována ředitelkou SŠSaŘ, dle § 167, odstavec 7, vyhlášky 561/2004Sb.
  • Seznámení s činností školské rady –  viz školský zákon
  • Volba předsedy, místopředsedy  –  jako předsedkyně školské rady byla 5 hlasy zvolena  Mgr. Miloslava Becherová, 1 hlas se zdržel, jako místopředsedkyně byla zvolena Ing. Stanislava Grundová- 5 hlasy, 1 se zdržel
  • Schválení školského řádu na r. 2012 – 2013  – 6 hlasy
  • Schválení ŠVP  – 6 hlasy
  • Různé –  informace ředitelky  školy Ing. J. Pichové o maturitách, přijímacích řízení, projektech školy, stavu žáků, soutěžích, aj.
  • Závěr – příští zasedání školské rady svolá dle potřeby  předsedkyně Mgr. M. Becherová.