Nahrávám...
Zpět

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 12. dubna 2012. Volby do školské rady SŠSaŘ Stochov proběhly řádně dle volebního řádu v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) odst.2. s následujícím výsledkem:

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:

  • Mgr. Miloslava Becherová
  • Bc. Lukáš Buchtela

Členové školské rady za pedagogické pracovníky:

  • Ing.Stanislava Grundová
  • Věra Kolářská, Dis.

Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilí žáci:

  • Mgr.Karel Janouškovec
  • Jan Zlechovec