Nahrávám...
Zpět

Nabídka školy

Hameln pracoviště žáků oboru kosmetička

Vážení návštěvníci,

vítejte na webových stránkách Střední školy služeb a řemesel ve Stochově, školy, která se v průběhu posledních let dynamicky rozvíjí a dnes je školou moderní a otevřenou s cílem vychovávat a vzdělávat absolventy se skvělou startovní pozicí na trhu práce.  Právě proto jsme vybudovali širokou základnu těch nejlepších tuzemských, ale i zahraničních firem, kde naši žáci získávají pracovní dovednosti a osvojují si kompetence k pracovnímu uplatnění přímo v terénu. Od našich smluvních partnerů máme ta nejlepší hodnocení. Škola má dvě partnerské zahraniční školy, z toho jednu v německém Hameln a druhou v rakouském Mistelbachu, navíc smluvně zajišťujeme odborný výcvik v německých, rakouských a italských firmách. Realizujeme množství projektů, díky nimž se naši žáci zúčastňují např. bezplatných zahraničních stáží. Nikdy se nespokojujeme s tím, čeho jsme již dosáhli, a jednáme dále, v současné době připravujeme rozšíření spolupráce se školami ve Švédsku a Francii.  Dbáme též na to, aby si naši žáci mohli rozšiřovat kvalifikaci již v průběhu studia, a to absolvováním celé řady zajímavých certifikovaných kurzů.

 

 

 

 

 

Canisterapeutie

Učitelka odborných předmětů z naší školy, Bc. Marcela Krombholzová, složila se svou fenkou stafordšírského bulteriéra Růženkou (Blue Point Ladybull Czech) canisterapeutické zkoušky. Od příštího školního roku bude mít naše škola vlastní kvalifikovaný canisterapeutický tým, a tak bude Růženka mezi našimi žáky šířit radost, pohodu a dobrou náladu.

Vzdělávací nabídka školy

Škola nabízí vzdělávání ve třech čtyřletých maturitních, šesti tříletých učebních a jednom nástavbovém oboru vzdělání, nabízeném i formou studia dálkového.

Spektrum oborů je opravdu velmi široké, stejně jako je pestrá společnost, ve které žijeme. Žáci oborů hotelnictví, logistické služby, kosmetické služby a Podnikání se denně setkávají se spolužáky z oborů klempíř, instalatér, zedník, spolu s kadeřníky, skladníky, kuchaři- číšníky měří své síly ve školních soutěžích, pracují na společných projektech, a společně se baví na akcích pořádaných školou, jakými jsou např. adaptační či sportovní kurz nebo Přebor ČR v in line bruslení, který naše škola každoročně pořádá. V duchu hesla „ten dělá to, a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc“ si rozvíjejí kompetence sociální a komunikační.

Pro nás samozřejmostí, pro návštěvníky příjemným překvapením a pro konkurenční školy často inspirací, jsou naše vlastní moderně vybavená pracoviště odborného výcviku, která poskytují služby i široké veřejnosti. Naší předností je vlastní školní jídelna, domov mládeže a skvěle vybavená školní knihovna. Naši žáci absolvují tělesnou výchovu ve sportovní hale a milovníci sportu se ve volném čase realizují ve školní posilovně. Občerstvení mimo školní jídelny nabízí i moderně vybavený školní kiosek. Ve volném čase mohou zájemci navštěvovat zájmové kroužky, mj. např. kroužek keramiky, máme totiž vlastní keramickou pec.

Gastronomické obory a hotelnictví

Ve středisku oboru kuchař - číšník, které využívají i žáci oboru hotelnictví, máme díky našim smluvním partnerům a úspěšné realizaci evropských projektů nejmoderněji vybavenou cvičnou kuchyni, učebnu stolničení, učebny pro výuku i prostory pro oddych žáků. Odborný výcvik probíhá rovněž ve vlastní školní kuchyni. Realizujeme množství rautů, naši žáci vyhrávají v soutěžích kuchařských dovedností a rozšiřují si své profesní i cizojazyčné dovednosti na zahraničních stážích a praxích. V září 2017 odjelo 18 žáků hotelnictví a gastronomie na bezplatnou 16 denní stáž do Itálie v rámci projektu Erasmus +, 4 žáci na výměnnou stáž do partnerské školy v německém Hameln, 2 žákci na  stáž do hotelu Rabenstein u Schwerinu v rámci Tandemu a 2 žáci absolvovali odborný výcvik v Box 2 Go v Kreuthu.  Žáci prvních ročníků začínají s nácvikem základních dovedností u nás ve škole. To je pro nás velmi důležité, protože teprve žáci, kteří ovládají základy řemesla mohou úspěšně plnit nároky našich smluvních pracoviště ve vyšších ročnících. Uzavíráme smlouvy o absvolvování praktického vyučování s těmi nejlepšími hotely, restauracemi a gastronomickými pracovišti v okolí i v Praze.

Kadeřnicko – kosmetické služby

Naši kadeřníci a kosmetičky se v prvním ročníku učí základům řemesla rovněž u nás, ve škole v moderně vybavených prostorách. Žáci vyšších ročníků pak poskytují služby veřejnosti nejen ve škole, ale i na našem odloučeném pracovišti v Kladně, v Americké ulici. Většina z nich však už pracuje ve špičkových salonech v okolí a v Praze. I pro tyto obory jsme zajistili zahraniční výměnné stáže v německém Hameln. Můžeme se také chlubit úspěšným umístěním kadeřnic a kosmetiček v soutěžích odborných dovedností v regionálních i republikových kolech, dokonce naše žákyně slavila úspěch i v soutěži profesionálů.

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidka/flash/737-stredisko-kosmetickych-sluzeb

Technické obory

Nepřehlédnutelné úspěchy zaznamenáváme v oblasti technického vzdělávání. Nejen že máme nejvíce žáků v oboru vzdělání klempíř pro stavební výrobu, naši klempíři se dokonce třikrát stali držiteli plakety Zlaté ručičky a v loňském roce i republikovými mistry ve svém oboru. Od roku 2010 udržujeme kontakty s naší partnerskou školou v rakouském Mistelbachu. Z pověření Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů budeme již počtvrté v roce 2018 pořádat soutěž odborných dovedností pro region Čechy. Věříme, že stejně jako v předešlých 5 ročnících se naši klempíři probojuji do republikového finále s mezinárodní účasti a Vy se o nich budete dozvídat i z celostátních médií.  V minulých letech skvělých výsledků dosahovali i naši instalatéři. Ti se spolu s klempíři připravují na oblíbené kurzy svařování, které realizujeme ve třetích ročnících. Obory klempíř, zedník a instalatér patří mezi obory podporované Středočeským krajem a zařazené do krajského stipendijního programu. Vrásky na čele nám však působí nezájem o technické obory z řad uchazečů, a to přes nepopiratelný fakt, že poptávka na trhu práce po nich je vysoká a dobrý řemeslník si dnes vybírá z mnoha pracovních příležitostí.

Radost máme ze zvyšujícího se počtu žáků v oboru operátor skladování. Ani absolventi tohoto oboru nekončí na úřadech práce. Naši lukrativní smluvní partneři si nezřídka žáky připravují jako své budoucí pracovníky.

Opravdovou třešinkou na dortu je obor logistické a finanční služby, budoucí prváky – logistiky hned začátkem školního roku 2018/2019  hned po adaptačním kurzu čeká série exkurzí do logistických center u nás i v Rakousku, v nichž budou ve vyšších ročnících absolvovat i odborné a učební praxe. Pracovních příležitostí i na absolventy logistiky čeká bezpočet.

Držitelé výučních listů ve tříletých oborech si mohou rozšířit kvalifikaci v nástavbovém oboru Podnikání, kde je připravíme pro práci v administrativě, nebo pro vedení vlastní firmy.

Skutečnou novinkou je nabídka zkráceného jednoletého studia, určená držitelům maturitního vysvědčení nebo výučního listu. Za období 10 měsíců, od září do června, mohou zájemci získat druhý výuční list pro obor kuchař-číšník, operátor skladování, nebo druhé maturitní vysvědčení v oboru kosmetické služby.

 

Nabídka vzdělání pro dospělé

Nezapomínáme ani na vzdělávání dospělých. Mimo dálkového studia pořádáme rekvalifikační kurzy, zkoušky profesních kvalifikací pro kuchaře, číšníky, skladníky, klempíře, kurzy sportovních masáží a další dle aktuální poptávky.

Naším cílem je vysoká profesní zdatnost, kvalita odborných dovedností a zaměstnatelnost našich absolventů!!!

Jak se nám v tomto směru daří, můžete posoudit ze zprávy ČŠI a referencí našich partnerů, které se postupně objeví na našich stránkách. S některými z našich partnerů se můžete setkat na dnech otevřených dveří, na listopadovém Evropském dni řemesel a na dalších akcích školy.

Zveme všechny k návštěvě školy

V náborovém řízení pro školní rok 2017/2018 jsme byli úspěšní! V prvních ročnících máme rekordní počty žáků, a to i přesto, že některé uchazeče jsme byli nuceni odmítnout pro neplnění kritérií. V příštím roce chceme být ještě úspěšnější, proto zveme k návštěvě i Vás. Věříme, že se Vám u nás zalíbí a kdo ví, třeba rozšíříte naše řady právě Vy.

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka školy