Nahrávám...
Zpět

Projekt: „Instalatér ze Stochova pro praxi připraven“

Integrovaný regionální operační program

IROP CLLD výzva č. 68

Projekt: „Instalatér ze Stochova pro praxi připraven“

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008158

 

Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187, Stochov zahájila dne 7. 11. 2018 realizaci projektu Instalatér ze Stochova pro praxi připraven. V rámci projektu dojde k rekonstrukci učeben pro praktickou výuku oboru Instalatér, ve kterých bude umístěn výukový panel pro nácvik odborných dovedností oboru Instalatér. Součástí stavebních úprav je také zajištění bezbariérového pohybu v prostoru dílen a bezbariérový průchod do učeben teorie.  Bezbariérový přístup bude zajištěn schodolezem  Předpokládaný termín ukončení projektu je červen 2020.

Celkové náklady projektu činí 3.057.506,88 Kč.

Celková výše dotace z evropských zdrojů je 2.904.631,53 Kč.

 

Číslo usnesení schvalující projektový záměr 048-05/2018/RK ze dne 12.2.2018

.