Nahrávám...
Zpět

Projekt: „Centrum vzdělávání klempířů“

 

Integrovaný regionální operační program

IRO ITI výzva č. 66

Projekt: „Centrum vzdělávání klempířů“

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006064

 

Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187, Stochov zahájila dne 7. 3. 2018 realizaci projektu Centrum vzdělávání klempířů. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu haly a k nákupu moderních učebních pomůcek a vybavení pro výuku oboru Klempíř. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti středního odborného vzdělávání v žádaných technických oborech. V rámci projektu dojde k vybudování moderního pracoviště pro výuku žáků s reálnými modely střech, bude zde vestaven polygon se slaňovací věží, budou nakoupeny stroje pro výuku oboru Klempíř. Předpokládaný termín ukončení projektu je prosinec 2020.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Číslo usnesení schvalující projektový záměr 003-19/2017/RK ze dne 29.5.2017.