Nahrávám...
Zpět

UNIV3

PROJEKT UNIV 3

Na základě naší aktivní spolupráce v projektu UNIV 2 KRAJE jsme byli hlavní manažerkou projektu vyzváni k další spolupráci v rámci projektu UNIV 3. V tomto projektu se připravují programy dalšího vzdělávání podle standardů Národní soustavy kvalifikací. Tyto vzdělávací programy budou také respektovat pravidla stanovená MŠMT pro rekvalifikační programy.

Cílem těchto vzdělávacích programů je:

  • napomoci uchazečům k osvojení kompetencí, které potřebují k výkonu práce v oblasti zvolené profesní kvalifikace,
  • připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky podle hodnoticího standardu v režimu daném zákonem č. 179/2006 Sb.

Do projektu UNIV 3 se zapojili zaměstnanci: Ing. Jaroslava Pichová, mentor, Alena Miklánková, metodik a tvůrce programu, Ing. Michal Gniewek a Ivana Vorlíčková – tvůrci programu.

Náš dílčí projektový tým se stal gestorem pro tvorbu vzdělávacího programu Manipulační práce se zbožím ve skladu (66-007-E), konzultantem a partnerem je Vyšší odborná škola, Střední škola a Centrum odborné přípravy ze Sezimova Ústí.

Pro vzdělávací program Skladník (66-002-H) jsme se stali konzultanty, naším gestorem je partnerská Střední škola obchodní a služeb SČMSD ze Žďáru nad Sázavou.

Práce na programu byly zahájeny Pracovním setkáním, které se konalo ve dnech
24. a 25. května 2012 v Aquapalace v Česlicích. Cílem tohoto setkání byla především společná práce více škol na jednotlivých programech dalšího vzdělávání. Zúčastnění pracovníci byli rozděleni do skupin podle profesních kvalifikací a jejich úkolem bylo vytvořit základ určeného programu DV, tj. především profil absolventa, rozdělení kompetencí do modulů a učební plán.

V následném období, tj. do července 2012, zpracovávali tvůrci další části programu, tj. učivo – obsah výuky, postupy výuky a způsob ukončení jednotlivých modulů, včetně parametrů pro hodnocení výsledků výuky, metodické postupy výuky, organizaci výuky, prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky a dotazník – způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků.

Tvůrci úzce spolupracovali jak s mentorem a metodikem, tak i s partnerskými školami. Ke dni 31. července 2012 jsme vzdělávací program Manipulační práce se zbožím ve skladu předali Mgr. Janu Bohatovi – KÚ SČK – NÚV Praha 5, Zborovská 11.

Další informace o projektu naleznete zde