Nahrávám...
Zpět

Rozvoj jazykových kompetencí

Účelem projektu je  zvýšení kvality počátečního vzdělávání na střední škole prostřednictvím provádění klíčových aktivit. Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Škola je zapojena do klíčových aktivit:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
    Cílem klíčové aktivity: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
    Cílem klíčové aktivity: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
    Cílem klíčové aktivity: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).