Nahrávám...
Zpět

Evropské peníze Stochovu

Projekt ESF –OP VK: CZ 1.07/1.5.00/34.04.97 „Evropské peníze Stochovu“

Žádost podána 9.12.2011. Z nabízených šablon jsme zvolili šablonu – klíčovou aktivitu III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V souladu s požadavky Výzvy k poskytnutí dotace bylo zpracováno vstupní hodnocení úrovně ICT a podklady pro plán rozvoje v Profilu Škola 21.

Vzhledem k počtu žáků (stav k 30.9.2010 615) jsme se rozhodli pro využití 12 šablon III/2. Pro každou je zapotřebí vytvořit, ověřit a veřejně sdílet 3sady po 20 digitálních učebních materiálech (tzv.DUM), tj. celkem 720 ks DUM. 20 DUM pro 1 sadu představuje 20 materiálů pro 1 tematickou oblast dle školních vzdělávacích programů. Realizace zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti. Pro zkvalitnění vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4970/34/7.1.582012 jsme obdrželi k datu 28.2.2012. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 769 688 Kč, datum zahájení 1.6.2012, doba realizace 24 měsíců. 60 % celkových předpokládaných výdajů obdržela škola ke dni zahájení projektu. V měsíci červnu proběhlo motivační školení pro pedagogické pracovníky k tvorbě DUM a průzkum trhu pro oslovení dodavatelů pro zakázku malého rozsahu – nákup výpočetní techniky. Byly uzavřeny dohody s tvůrci DUM a členy projektového týmu. V červenci jsme vytvořili výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu – hodnota 790 000 Kč bez DPH (948 000 Kč včetně DPH), výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele a věstníku MŠMT dne 31.7.2012. V srpnu ukončeno výběrového řízení, po vyhodnocení nabídek vybrána firma, která splnila veškeré podmínky zadávací dokumentace – Boxed, s.r.o., Praha 6. V posledním týdnu měsíce proběhlo školení učitelů k tvorbě DUM. Dne 17.9. uzavřena kupní smlouva, zveřejněna na profilu zadavatele (věstník MŠMT), ve škole proběhly dílčí technická opatření a úprava učebny VT 4 – rozšíření o dřívější sklad pro OV operátora skladování. Sklad přemístěn do náhradních prostor. V říjnu realizována dodávka a instalace výpočetní techniky a zahájeny práce na tvorbě DUM.

Profil zadavatele

Zde naleznete odkaz na Profil zadavatele a  Věstník veřejných zakázek  – Ministerstva pro místní rozvoj.

Střední škola služeb a řemesel ve Stochově vyhlašuje v souladu s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ pro oblast 1.5, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OD VK“)

veřejnou zakázku

na dodávku výpočetní techniky pro modernizaci výuky. Zde naleznete výzvu k podání nabídekzadávací dokumentaci .

Zakázka byla zadána:  cenová nabídka a kupní smlouva

Vytvořené DUMy

V rámci projektu „Evropské peníze Stochovu“, reg. č. CZ 1.07/1.5.00/34.0497 nabízíme ke sdílení nově vytvořené digitální učební materiály. Pokud si vyberete z níže uvedeného seznamu, napište na adresu info@ssars.cz, uveďte své jméno, příjmení a aprobaci a cílovou skupinu, pro kterou je chcete použít, DUMy Vám obratem zašleme na uvedený e-mail.

Seznam sad a vytvořených DUM