Nahrávám...
Zpět

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Vzdělávání dotykem

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, je nově zapojena do projektu Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Realizace projektu: 1. 9. 2014. – 31. 7. 2015

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků

v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky.

Realizátor a příjemce dotace: ATTEST, s.r.o., Jablonecká 19, 460 01, Liberec 1,www.attest.cz

Hlavní partner: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, 460 01 Liberec, www.cvlk.cz

Škola služeb a řemesel je jeden z partnerů.

Každá ze zúčastněných škol získá z prostředků projektu vybavení 20 ks notebooků nebo jiných IT zařízení.

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

V rámci projektu se učitelé zúčastní uživatelských školení s představením možností, jak notebooky používat v jednotlivých předmětech nebo s jakými materiály a zdroji pracovat.

Cílem projektu je využití stávajících hardwarových a softwarových prostředků na školách, zkvalitnění výuky a využití nových výukových materiálů, mentoring a vzdělávání pedagogů za účelem zlepšení integrace ICT nástrojů do výuky.

Projekt přispívá k lepšímu naplňování klíčové kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, umožňuje tak rychlejší přístup k informacím, výuka se stane výukou kreativnější, názornější a zábavnější.