Nahrávám...
Zpět

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady 24. 11. 2016

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady

Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov dne 24. 11. 2016

 

 

Přítomni: viz prezenční listina (v písemné podobě)

 

Program:

 

 1. Zahájení a prezence přítomných.

  • jednání se zúčastnilo 10 členů

  • noví členové dostali Stanovy spolku

    

 2. Z důvodu odchodu některých členů z důvodu dokončení studia proběhla dovolba do orgánů Sdružení. Jednomyslně byli zvoleni paní Romana Spoustová do Kontrolní komise a pan Jan Trnka do Správní rady spolku.

 

 1. Paní Ing. Marcela Bíbová seznámila přítomné s vyúčtováním hospodaření s prostředky za období duben 2016 – říjen 2016. Vyúčtování bylo schváleno všemi přítomnými.

   

 2. Dále byl jednohlasně schválen návrh rozpočtu hospodaření s prostředky na období listopad 2016 – březen 2017.

   

 3. Jednání aktivistů navštívila i paní ředitelka školy, která přítomné seznámila s činností školy za poslední období. Zmínila například zahraniční stáže žáků v Itálii, zahraniční praxe našich žáků, rozvoj spolupráce se školami v Hammeln a úspěchy našich žáků na odborných soutěžích. Přítomné paní ředitelka pozvala na připravovaný Den odborných dovedností, který proběhne na naší škole, včetně doprovodného programu a praktických ukázek.

   

 4. Předseda informoval o organizaci letošního maturitního plesu.

   

 

Závěr

     Předseda poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů.

 

 

 

Ve Stochově dne 24. 11. 2016

 

Zapsala: Ing. Marcela Bíbová