Nahrávám...
Zpět

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady 16. 11. 2017

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady

Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov dne 16. 11. 2017

 

 

Přítomni: viz prezenční listina (v písemné podobě)

 

Program:

 

 1. Zahájení a prezence přítomných.

  • jednání se zúčastnilo 9 členů

  • noví členové obdrželi stanovy spolku

 

 1. Proběhla volba nových členů správní a dozorčí rady. Všemi přítomnými byla jednohlasně do správní rady zvolena navržená paní Jana Sedlecká a do dozorčí

  rady byla navržena a rovněž jednohlasně zvolena paní Věra Typoltová.

 

 1. Paní Ing. Marcela Bíbová seznámila přítomné s vyúčtováním hospodaření s prostředky za období duben – říjen 2017. Vyúčtování bylo schváleno všemi přítomnými.

   

 2. Dále byl jednohlasně schválen návrh rozpočtu hospodaření s prostředky na období listopad 2017 – duben 2018.

 

 1. Během jednání přišla aktivisty pozdravit paní ředitelka Ing. Jaroslava Pichová.

  Paní ředitelka seznámila aktivisty s velmi pestrou činností školy za poslední období. Zmínila například zahraniční stáže žáků a učitelů v Itálii, zahraniční praxe žáků v Hammeln, Schwerinu a Kreuthu a velký úspěch klempířů, kteří vyhráli celostátní kolo odborné soutěže. Paní ředitelka zároveň seznámila přítomné s náborem nových žáků, včetně prezentací na ZŠ a Dnů otevřených dveří.

 

 1. Předseda informoval o přípravě a organizaci maturitního plesu, který proběhne v lednu 2018 v Kladně.

 

Závěr

     Předseda poděkoval všem za účast a novým členům popřál mnoho úspěchů v jejich  
     práci.

 

 

Ve Stochově dne 16. 11. 2017

 

Zapsala: Ing. Marcela Bíbová