Nahrávám...
Zpět

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady 15.11.2018

Zápis z jednání aktivistů a Správní rady Sdružení rodičů při SŠSaŘ Stochov dne 15. 11. 2018

Přítomni: viz prezenční listina (v písemné podobě)

Program:

  1. Zahájení a prezence přítomných - jednání se zúčastnili 3 členové

  2. Předseda sdružení Ing. Václav Důbrava seznámil přítomné s vyúčtováním hospodaření s prostředky za období duben – říjen 2018. Vyúčtování bylo schváleno všemi přítomnými.

  3. Dále byl jednohlasně schválen návrh rozpočtu hospodaření s prostředky na období listopad 2018 – duben 2019.

  4. Představení nového člena - za Ing. Bíbovou převzala funkci pí Remjaszová.

  5. Předseda informoval o přípravě a organizaci maturitního plesu, který se uskuteční dne 18. ledna 2019 v hotelu Grand ve Slaném. Byly osloveny firmy s žádostí o sponzorský příspěvek. Hudba, moderátor a fotograf jsou již zajištěny.

Závěr:

     Předseda poděkoval všem za účast a požádal členy o spolupráci s oslovením sponzorů.

 

Ve Stochově dne 15. 11. 2018

Zapsala: Marcela Remjaszová

Schválil: Ing. Václav Důbrava