Nahrávám...
Zpět

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu

za školní rok 2017-18

 

 

Na začátki školního roku proběhl adaptační kurz, který měl mezi účastníky velký úspěch. Žáky zaujala přednáška pana Řeháka, která byla doprovázena  videem na téma – nemoc AIDS spojené s protidrogovým blokem.

Během školního roku se první ročníky v přednášce pana Lebedy seznámily s řešením problematiky terorismu.

Jako v minulých letech byla sledována s velkým zájmem a byla podpořena aktivní účastí v rámci besedy po přednášce.

Tématice abstinence a alkoholové závislosti se věnoval pan Jan Maghreb, kde popisoval vlastní zkušenost, která posluchače dost drasticky varovala před nemírnou konzumací alkoholu.

Celá škola se na konci května podílela na akci dne prevence pořádané městem Stochov, PČR a městskou policií.

Ve škole a v domově mládeže jsou v průběhu školního roku žáci informováni o škodlivosti kouření a zneužívání návykových látek.  Domov mládeže uskutečňuje v odpoledních hodinách řadu akcí a snaží se žáky zabavit ve volném čase. Problémy žáků průběžně pomáhá řešit výchovná poradkyně    a metodik primární prevence.

 

Ing. Václav Důbrava