Nahrávám...
Zpět

Akce v rámci prevence rizikového chování

Akce v rámci prevence rizikového chování

Naši žáci se účastnili online preventivně vzdělávacího projektu společnosti Dekra NEHODOU TO ZAČÍNÁ. Program byl zaměřen na pravidla silničního provozu, ale i uvědomování si vlastní odpovědnosti jako účastníka silničního provozu
a následků dopravních nehod na životy všech zúčastněných. Programem
se prolínala i témata nepozornosti a vlivu návykových látek.    

Následně žáci obdrželi prostřednictvím aplikace Forms opakovací test k probírané problematice, aby si získané znalosti mohli ověřit.

https://www.nehodoutozacina.cz/

Žáci i tento rok mohou se svými vyučujícími využívat přístupu k online preventivním filmům k tématům:

  •  

šikana mezi žáky,

  •  

poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie),

domácí násilí.

Filmy jsou využívány vyučujícími a metodičkou prevence.Například v rámci výuky zdravovědy k tématuporuchy příjmu potravy shlédla děvčata studující obor kosmetička online film SAMI, s tématem poruch příjmu potravy a následně velmi zaujatě diskutovala se svou vyučující.

 

V souvislosti s udílením cen Českého lva byl žákům doporučen ke sledování i veřejností velmi silně vnímaný preventivní dokument České televize V síti,  který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.