Nahrávám...
Zpět

Informace pro maturanty – podzim 2023

Informace pro maturanty – podzim 2023

 

A. Spádovou školou pro konání písemné části maturitní zkoušky – didaktické testy - podzim 2023 je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola, Havířská 1141, Kladno.

 

     KONTROLA POVOLENÝCH POMŮCEK PROBĚHNE NA TÉTO ŠKOLE ve dnech 28. 8. 2023 – 30. 8. 2023 v době od 8.00 do 12.00 hod.

 

        ·  na didaktický testČJ a cizích jazyků nejsou povoleny žádné pomůcky,

        ·  na didaktický test z matematikykalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických  výrazů, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, rýsovací potřeby (tužka, kružítko, úhloměr, trojúhelníky, pravítka s ryskou, šablony)

 

 

 

B. Seznam povolených pomůcek – písemná práce – český jazyk a literatura, cizí jazyky
       ·   na písemnou práci z českého jazyka a literatury – Pravidla českého pravopisu
       ·  na písemnou práci z cizího jazyka – slovník neobsahující přílohu věnovanou písemnému projevu        

 

       V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky, záložky nebo zvýrazněné pasáže nejsou zakázány.  Za správnost odevzdaných pomůcek ručí žák, nevyhovující pomůcky budou vyřazeny.

 

      Žák smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (např. mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky, speciální hodinky apod.) či další formy nesamostatné práce (např. napovídání, opisování apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel  maturitní zkoušky.

 

Žáci denního studia odevzdávají pomůcky vyučujícím maturitního předmětu v posledním ročníku studia, žáci dálkového studia odevzdávají pomůcky třídnímu učiteli.
Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce, odevzdávají pomůcky pouze na studijním oddělení.  V den konání zkoušky budou zkontrolované pomůcky připravené v učebně.
 

Všechny odevzdávané pomůcky budou řádně podepsané a označené a budou odevzdány v termínu od 29. 8. – 4. 9. 2023 nejpozději do 13.00 hod.

 

Ing. Jaroslava Skřivanová, v.r., zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Stochov, 14. 8. 2023