Nahrávám...
Zpět

Přihlašování k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020

Přihlašování k maturitní zkoušce ve školním roce 2019/2020

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  řediteli školy, a to pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020 nejpozději do 2. prosince 2019.

Přihlášku žák obdrží přímo ve škole prostřednictvím třídního učitele nebo si ji lze stáhnout z webových stránek školy.

 

Termíny spojené s přhlašováním žáka k maturitní zkoušce:

do 15. 11.  2019   -   žák obdrží formulář přihlášky

nejpozději do 2. 12. 2019    -   žák odevzdá vyplněnou a podepsanou přihlášku třídnímu učiteli (možnost i zaslání poštou), v případě, že žák žádá o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP), je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení

nejpozději do 18. 12. 2019   -  žák obdrží oproti podpisu výpis z přihlášky k maturitní zkoušce