Nahrávám...
Zpět

Informace pro maturanty o pomůckách – jaro 2020

Informace pro maturanty – jaro 2020

 

Povolené pomůcky na didaktické testy jsou stanoveny v katalogu požadavků dané zkoušky.

 

Seznam povolených pomůcek:     

·  na didaktický test z ČJ, AJ, NJ a RJ nejsou povoleny žádné pomůcky,


·  na didaktický test z matematiky:

    kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů,
    matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, rýsovací potřeby (tužka, kružítko, úhloměr, trojúhelníky, pravítka, šablony)

 

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky, záložky nebo zvýrazněné pasáže nejsou zakázány.  Za správnost odevzdaných pomůcek ručí žák, nevyhovující pomůcky budou vyřazeny.
 Případné nejasnosti konzultujte včas s vyučujícími příslušného předmětu.

   

Žáci denního studia odevzdají pomůcku vyučujícímu maturitního předmětu v posledním ročníku studia,
žáci dálkového studia odevzdají pomůcku třídnímu učiteli.
Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce, odevzdávají pomůcky pouze na studijním oddělení.  V den konání zkoušky budou zkontrolované pomůcky připravené v učebně.
 

Všechny odevzdávané pomůcky budou řádně podepsané a označené a budou odevzdány v termínu nejpozději do 25. května 2020:

Jedná se o:

  •  bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (didaktický test z matematiky)  
  • matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu (didaktický test z matematiky)

 

  Povolené pomůcky budou odevzdány NEJPOZDĚJI  do 14:00h !!!

 

Veškeré podrobnosti o konání maturitních zkoušek v naší škole naleznete
na školním webu www.ssars.cz – záložka MZ 2019/ 202

Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

 

Stochov, 12. května 2020