Nahrávám...
Zpět

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to pro podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 nejpozději do 25. července 2020.

Formulář přihlášky žák obdrží přímo ve škole v kanceláři zástupce ředitele školy nebo si jej lze stáhnout z webových stránek školy.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat v sekretariátu školy, zástupci ředitele školy, dále je možnost ji zaslat poštou.

V případě, že žák žádá o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP), je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Ing. Jaroslava Skřivanová

zástupce ředitele pro teoretické vyučování