Nahrávám...
Zpět

Skladba profilové školní části maturitních oborů – školní rok 2020/2021

Maturitní zkouška -  maturitní obory – školní rok 2020/2021

 

A) Obor Hotelnictví

     Společná část maturitní zkoušky se skládá z 1 části (didaktický test).
     Žáci vykonávají společnou část maturitní zkoušky dle jednotného zadání. 

    a) Český jazyk - 1 část: didaktický test

        Volitelný předmět:

    b) Cizí jazyk - 1 část: didaktický test                           NEBO

    c) Matematika -  didaktický test

 

        Nepovinná zkouška – žák se může přihlásit ke 2 nepovinným zkouškám

 • matematika vyšší úrovně s názvem „Matematika rozšiřující“
 • matematika nebo cizí jazyk

 

 1. Profilová část maturitní zkoušky: (5 povinných zkoušek)
 1. Český jazyk a literatura (ústní zkouška a písemná práce)
 2. Cizí jazyk (ústní zkouška a písemná práce)

(cizí jazyk za předpokladu, že si ho žák zvolil v rámci společné části)

 1. Hotelový a restaurační provoz (ústní zkouška z předmětů hotelový a restaurační provoz, marketing a management v hotelnictví)
 2. Cestovní ruch, ekonomika a právo v podnikání (ústní zkouška z předmětů  cestovní ruch, ekonomika podniku a právo v podnikání)

e) Praktická zkouška v hotelnictví (závěrečná práce z odborných předmětů)

 

V rámci profilové zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky:

 

      Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

 • Účetnictví – písemná zkouška
 • Cizí jazyk 2 (RJ nebo NJ) -  15 min             příprava, 15 min zkouška (od šk. r. 2020/2021)

B) Obor Kosmetické služby

.     Společná část maturitní zkoušky se skládá z 1 části (didaktický test).
      Žáci vykonávají společnou část maturitní zkoušky dle jednotného zadání. 

       a)  Český jazyk - 1 část: didaktický test

            Volitelný předmět:

      b)  Cizí jazyk - 1 část: didaktický test                        NEBO

      c)  Matematika -  didaktický test

 

       Nepovinná zkouška – žák se může přihlásit ke 2 nepovinným zkouškám

 • matematika vyšší úrovně s názvem „Matematika rozšiřující“
 • matematika nebo cizí jazyk

 

 1. Profilová část maturitní zkoušky: (5 povinných zkoušek)
 1. Český jazyk a literatura (ústní zkouška a písemná práce)
 2. Cizí jazyk (ústní zkouška a písemná práce)

(cizí jazyk za předpokladu, že si ho žák zvolil v rámci společné části)

 1. Zdravověda (ústní zkouška) - 15 min příprava, 15 min zkouška
 2. Kosmetika a materiály (ústní zkouška z předmětů kosmetika a materiály) - 15 min příprava, 15 min zkouška
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku (diagnostika a ošetření zákaznice dle vylosovaného tématu, písemná příprava a prezentace činnosti včetně využití cizího jazyka) - max 7 h

 

    V rámci profilové zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky

    Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

 • Základy přírodních věd - ústní zkouška (předměty: chemie, fyzika, ekologie) - 15 min.  příprava, 15 min zkouška
 • Cizí jazyk 2 (NJ, RJ) - 15 min             příprava, 15 min zkouška

 

 

C) Obor Podnikání

      Společná část maturitní zkoušky se skládá z 1 částí (didaktický test).
      Žáci vykonávají společnou část maturitní zkoušky dle jednotného zadání. 

        a)    Český jazyk - 1 část: didaktický test

               Volitelný předmět:

       b)    Cizí jazyk - 1 část   : didaktický test               NEBO

   c)    Matematika -  didaktický test

 

      Nepovinná zkouška – žák se může přihlásit ke 2 nepovinným zkouškám

 • matematika vyšší úrovně s názvem „Matematika rozšiřující“
 • matematika nebo cizí jazyk

 

 1. Profilová část maturitní zkoušky: (5 povinných zkoušek)
 1. český jazyk a literatura (ústní zkouška a písemná práce)
 2. cizí jazyk (ústní zkouška a písemná práce)

(cizí jazyk za předpokladu, že si ho žák zvolil v rámci společné části)

 1. Ekonomika a právo  – ústní zkouška z předmětů ekonomika podniku a právo (15 min.)
 2. Účetnictví   – písemná část zkoušky (max 5 hod.) a ústní zkouška (15 min.)
 3. Praktická zkouška  - Práce s počítačem – praktická zkouška – max. 5 hod.

V rámci profilové zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky

 

Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

 • Cizí jazyk II (NJ nebo RJ - 15 min.                             příprava, 15 min zkouška
 •  Ústní zkouška ze společenskovědních předmětů (právo, psychologie, základy společenských věd)   - 15 min             příprava, 15 min zkouška

 

 

D) Obor Logistické a finanční služby

     Společná část maturitní zkoušky se skládá z 1 části (didaktický test).
       Žáci vykonávají společnou část maturitní zkoušky dle jednotného zadání. 

        a) Český jazyk - 1 část: didaktický test

            Volitelný předmět:

        b) Cizí jazyk - 1 část: didaktický test                           NEBO

        c) Matematika -  didaktický test

 

        Nepovinná zkouška – žák se může přihlásit ke 2 nepovinným zkouškám

 • matematika vyšší úrovně s názvem „Matematika rozšiřující“
 • matematika nebo cizí jazyk

 

2. Profilová část maturitní zkoušky: (5 povinných zkoušek)

 1. Český jazyk a literatura (ústní zkouška a písemná práce)
 2. Cizí jazyk (ústní zkouška a písemná práce)

(cizí jazyk za předpokladu, že si ho žák zvolil v rámci společné části)

 1. Finančnictví a poštovnictví  (ústní zkouška z odborných předmětů finančnictví a poštovnictví, ekonomika a účetnictví, marketing a management)
 2. Logistika (ústní zkouška z odborných předmětů (logistika, manipulační technika, technologie skladování, zbožíznalství)

      e)  Praktická zkouška z odborných předmětů (písemná elektronická komunikace, informatika,

             finanční gramotnost, aplikační software)

 

V rámci profilové zkoušky může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky:

     Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky:

 • Cizí jazyk 2
 • Ústní zkouška ze společenskovědních předmětů (právo, psychologie, základy společenských věd)