Nahrávám...
Zpět

Informace pro maturující žáky, kteří budou vykonávat zkoušky ve šk. r. 2020/2021

Informace pro maturující žáky, kteří budou vykonávat zkoušky ve šk. r. 2020/2021

           

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy po přihlašování na jarní termín. Zároveň je i součástí pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2021 – didaktickým testům.

Registrační formulář naleznete na adrese vpz.cermat.cz v levém menu portálu.

Pakliže maturant nemá výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, ani pozvánku k písemným zkouškám společné části u sebe, musí se obrátit na ředitele školy, event. na zástupce ředitele  a požádat ho o něj.

Přihlášení se do „Výsledkového portálu“ není pro žáka povinné.