Nahrávám...
Zpět

Informace pro maturanty – jaro 2022

Informace pro maturanty – jaro 2022

 

Povolené pomůcky na didaktické testy jsou stanoveny v katalogu požadavků dané zkoušky.

Seznam povolených pomůcek:     

1)   na didaktický test z ČJ, AJ, RJ a NJ nejsou povoleny žádné pomůcky, s touto výjimkou:

 ČJ – možnost překladového slovníku –§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vzdělávání alespoň 4 roků v předcházejících 8 letech ve škole mimo území ČR)

2)   na didaktický test z matematikykalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů,
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, rýsovací potřeby (tužka, kružítko, úhloměr, trojúhelníky, pravítka, šablony) a možnost překladového slovníku u žáka § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vzdělávání  alespoň 4 roků v předcházejících 8 letech ve škole mimo území ČR)

3)   na písemnou práci z ČJ – Pravidla českého pravopisu; pro žáky dle doporučení PPP – Slovník spisovné češtiny, překladový slovník a slovník synonym                                              

4)   na písemnou práci z cizího jazyka – překladový slovník neobsahující přílohu věnovanou písemnému projevu

 

V povolených pomůckách nesmí být žádné poznámky nebo vpisky, záložky nebo zvýrazněné pasáže nejsou zakázány.  Za správnost odevzdaných pomůcek ručí žák, nevyhovující pomůcky budou vyřazeny.  Případné nejasnosti konzultujte včas s vyučujícími příslušného předmětu.

   

Žáci denního studia odevzdávají pomůcky vyučujícímu maturitního předmětu v posledním ročníku studia,
Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce, odevzdávají pomůcky pouze na studijním oddělení.  V den konání zkoušky budou zkontrolované pomůcky připravené v učebně.
 

Všechny odevzdávané pomůcky budou řádně podepsané a označené a budou odevzdány:

  • v termínu od 28. 3. - 31. 3. 2022:

Pravidla českého pravopisu (písemná práce ČJL)        

Překladový slovník neobsahující přílohu věnovanou písemnému projevu (písemná práce z cizího jazyka)

Slovník spisovné češtiny

Slovník synonym

 

  •  v termínu od 20. 4. - 26. 4. 2022:

Kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů (didaktický test z MAT)         

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu (didaktický test z MAT)

Překladový slovník – žák dle doporučení PPP (didaktický test z MAT a ČJ)

 

Povolené pomůcky budou odevzdány NEJPOZDĚJI  do 13:00h !!!

Veškeré podrobnosti o konání maturitních zkoušek v naší škole naleznete na školním webu www.ssars.cz – záložka MZ 2021/ 2022

 

Ing. Jaroslava Skřivanová, v.r., zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování

Stochov, 23. února 2022