Nahrávám...
Zpět

PŘEDNÁŠKA – O NEMOCI AIDS, SEXU, LÁSCE A VĚRNOSTI

V úterý 6. června 2017 proběhla v našem školním klubu pro žáky prvních ročníků tříd HT 1, KO 1, KC 1 a OS 1, v rámci primárně preventivního programu, přednáška na téma:  „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“. Vedl ji charismatický a přesvědčivý pan Tomáš Řehák, ředitel křesťanské organizace  ABATOP z.s. Hlinsko, který od roku 1995 přednášel pro více než 400 tisíc studentů v mnoha městech a školách po celé ČR.  Velmi interaktivní a kreativní formou seznámil žáky s danou problematikou.

Cílem přednášky bylo poskytnout důležité informace o šíření HIV/AIDS i pohlavně přenosných chorob, snížit počet nechtěných těhotenství, varovat před užíváním návykových látek a tím omezit rizikové chování mládeže.

 

V ČR stále roste počet HIV pozitivních lidí. Tito lidé jsou vyřazeni ze společnosti, ztrácí zaměstnání, prožívají beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé.

Léčba nevyléčitelně nemocných je velmi nákladná. Náklady na lékařskou péči jsou nesrovnatelně vyšší než  náklady vynaložené na prevenci. AIDS už není jen nemoc homosexuálů a lidí, kteří si nitrožilně aplikují drogy. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Postiženi jsou  většinou mladí lidé. Těm v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují.

 

Pan Tomáš Řehák seznámil své posluchače s problematikou nemoci AIDS. Hovořil o sexu, lásce a věrnosti. Jeho snahou bylo povzbudit a vést žáky k tomu, aby přistupovali  k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Vyzdvihl panenství a panictví, vyzval žáky k sexuální zdrženlivosti až do manželství a později k manželské věrnosti.

Přes závažné téma se rozhodně nejednalo o nějakou mentorující přednášku, naopak se panu Řehákovi podařilo interaktivní zábavnou formou hovořit nevážně o vážných věcech.

 

Ve druhé části programu vnímaví diváci zhlédli sugestivní americký film Osudová láska, který se nedá nikde v České republice sehnat.

Je to film o mladé dívce, která přijde do školy a středoškolákům vypráví svůj příběh o tom, jak se nakazila virem HIV v 16ti letech. Stalo se to při milování během romantického večera s chlapcem, kterého nikdy před tím ani potom více neviděla.

Film velmi pečlivě přibližuje, co mladí lidé nakažení HIV/AIDS prožívají. Jaké jsou první příznaky HIV. Co prožívají v osobním životě a také v nemocnicích. Film věrně zachycuje, jak onemocnění AIDS zasáhne celou rodinu a nejbližší přátele.

Svým velice emotivním projevem doplněným o promítání fotografií nemocných lidí a konkrétními příběhy pan  Tomáš Řehák své posluchače zaujal a přinutil k zamyšlení o životě, mezilidských vztazích a lidské sexualitě.

 

Napjatá pozornost žáků, jejich spontánní reakce a dotazy svědčí o tom, že toto téma je stále velmi aktuální a mladé publikum vždy hluboce zasáhne.

Ing. Václav Důbrava, učitel

.