Nahrávám...
Zpět

Plán akcí v oblasti prevence pro školní rok 2017/2018

           Plán akcí v oblasti prevence pro školní rok 2017/2018

 

Září:

 1.    Adaptační kurz - žáci 1. ročníků 

V průběhu konání adaptačního kurzu proběhla přednáška pro žáky s panem  Řehákem na téma AIDS - šíření pohlavních chorob .

2.   „Jak nejde“ – alkoholismus

Přednáška pana Jana Tuháčka z veřejně prospěšné společnosti ABATOP.

3.    Extremizmus –  žáci končících ročníků

Přednáška pana Bc.Lebedy z nadace Kruh bezpečí

 

Listopad, prosinec:   

1.  Drogová prevence  - žáci 2. ročníků

Přednáška na uvedené téma je sjednána u policie ČR .

Leden - únor :    

1.  Dluhové pasti  – žáci 3. ročníků

Přednáška ing. Jirásková

Kyberšikana – žáci 3. ročníků

Přednáška pana Bc.Lebedy       

Jaro 2018: 

1. Zdravotní zaměření -  žáci 1. ročníků

 Přednáška zaměřená na ochranu zdraví, sjednaná se společností ABATOP nebo se

Zdravotním ústavem Kolín, p.STUPKA

 

Zpracoval:  Ing. Václav Důbrava,

Stochov, říjen 2017