Nahrávám...
Zpět

Stravovací systém školy

Vážení strávníci školní jídelny,

dne 15. 2. 2016 byl zahájen provoz nového stravovacího systému tzv. elektronická stravenkářka, který nahradil stávající systém výdeje obědů na papírové lístky. Pro objednání, odhlášení a  výdej stravy je nutné si zakoupit u stravovacího referenta školy, pí Jany Šimůnkové, čipovou kartu. Bez této karty není možný odběr stravy. Záloha na vratnou kartu činí 110 ,- Kč.

 

Přihlášení stravy

  • U pí Šimůnkové si  zakoupíte čipovou kartu, dobijete si potřebný kredit, který bude následně na Vaší kartě aktivován. Zároveň Vám bude aktivován i uživatelský účet. Pro objednání stravy lze využít www stránky strava.cz, kde naleznete po zadání kódu naší jídelny (4602) a Vašich přihlašovacích údajů jídelní lístek na základě kterého si budete moci objednat požadovaný druh stravy. Stravu si můžete objednat také přímo ve školní jídelně u informačního terminálu.
  • Objednání varianty oběda nebo jeho přihlášení na následující den je možné provést pouze do 14:15 hodin. Po tomto čase již nebude přihlášení či změna varianty umožněna.

 

Výdej stravy

  • Pokud budete mít stravu objednánu, pak pouze přiložíte čipovou kartu u výdejního okénka a následně Vám bude příslušný druh stravy vydán. Pro případ kdy kartu zapomenete, lze využít vytištění náhradní stravenky z informačního terminálu, který je umístěn přímo v jídelně školy. K vytištění náhradní stravenky musíte zadat své přihlašovací údaje do svého účtu prostřednictvím formuláře, který se  zobrazí po stisknutí tlačítka náhradní stravenka na displeji terminálu.
  • Ve dnech, kdy budou  servis obědů zajišťovat žáci střediska gastronomických služeb, je nutné si z informačního terminálu stiskem tlačítka stravenka na čip a následném přiložením čipu vytisknout stravenku. Takto vytištěnou stravenku poté odevzdáte číšníkovi, který Vás bude obsluhovat.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje vedoucí školní jídelny pí Kunešovou nebo stravovacího referenta školy pí Šimůnkovou.

Ceny stravování    
žáci SŠSaŘ snídaně Kč 25,–
  oběd Kč 35,–
večeře Kč 30,–
zaměstnanci oběd Kč 29,–
večeře Kč 24,–
důchodci (odchod do prvodůchodu ze SŠSaŘ) oběd Kč 35,–
zaměstnanci cizích organizací a ostatní občané oběd Kč 55,-