Nahrávám...
Zpět

Vzdělávání dospělých

 • Máte praktické znalosti a dovednosti, ale nemáte na to potřebný doklad?
 • Chcete získat lepší uplatnění na trhu práce, provozovat živnost, nebo jste nedokončili školu a chybí Vám patřičné vzdělávání?

Poté máme pro Vás řešení

Využijte široké nabídky profesních kvalifikací, nabízených naší školou.

Naše škola je v současné době autorizovanou osobou pro provádění těchto zkoušek profesních kvalifikací:

 • Klempíř stavební
 • Pracovník evidence zásob zboží a materiálu
 • Manipulant se zbožím a materiálem
 • Příprava teplých pokrmů
 • Příprava pokrmů studené kuchyně
 • Příprava minutek
 • Jednoduchá obsluha hostů
 • Složitá obsluha hostů

Zkoušky profesních kvalifikací probíhají podle zákona č. 179/2006 Sb.  Ke každé zkoušce se uchazeč hlásí prostřednictvím přihlášky ke zkoušce. Na základě doručené přihlášky zašle škola uchazeči o zkoušku pozvánku k vykonání zkoušky s uvedením místa, data zkoušky a dalších potřebných informací. O provedené zkoušce je vyhotoven záznam o průběhu a výsledky zkoušky, se kterým je uchazeč o zkoušku seznámem. V případě úspěšného vykonání zkoušky, obdrží uchazeč celostátně platné osvědčení o složení zkoušky profesní kvalifikace.

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje zájemce k podání žádosti o vykonání závěrečné zkoušky vedoucí k výučnímu listu, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se daný obor vyučuje.

O vykonání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Kuchař - číšník (65-51-H/01) lze požádat po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací (složitá obsluha hostů) nebo skupin profesních kvalifikací (Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek).

O vykonání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Operátor skladování (66-53-H/01) lze požádat po předložení osvědčení o získání skupin profesních kvalifikací (Manipulace se zbožím a materiálem a Evidence zásob zboží a materiálu).

O vykonání závěrečné zkoušky v oboru vzdělání Klempíř (23-55-H/01) lze požádat po předložení osvědčení o získání profesní kvalifikace Klempíř stavební.

Závěrečná zkouška probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 47/2005 (Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Úmysl konat závěrečnou zkoušku oznámí uchazeč písemně řediteli školy v termínu nejdéle dva měsíce před termínem zkoušky. Závěrečné zkoušky se konají v červnu a září.

Závěrečná zkouška se skládá z

 • písemné,

 • praktické,

 • a ústní části.

  Závěrečnou zkoušku lze vykonat na škole, která vyučuje příslušný obor.  Vykonání závěrečné zkoušky je bezplatné a uchazeč nemusí být žákem školy. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: dundr@ssars.

 •  

  SUPERNOVINKA V NAŠÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDCE = ZKRÁCENÉ STUDIUM KOSMETICKÉ SLUŽBY

  MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ ZA 2 ROKY

  Zvýší Vaše možnosti na trhu práce

   

  Co Vás čeká?

 • V odborném výcviku a odborných předmětech získáte kompetence k provádění odborného kosmetického ošetření pleti, líčení pro všední i slavnostní příležitosti, barvení obočí a řas, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních masáží obličeje, krku a dekoltu, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti, kosmetickou masáž těla a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy.

 • Osvojíte si kompetence k poskytování poradenských služeb z hlediska ošetřování pleti podle typu zákazníka a módních směrů v líčení.

 • Rozšíříte si dovednosti komunikace ve dvou cizích jazycích pro oblast kosmetických služeb, péče o tělo a komunikace se zákazníkem.

 • Kvalifikaci si prohloubíte již během vzdělávání účastí v certifikovaných kurzech, např. alternativní metody masáží těla - masáž horkými lávovými kameny, medová masáž, baňkování, lymfatické masáže; nail art, nehtová modeláž atd.

 • Praktické vyučování zahájíte v našem moderně vybaveném školním středisku kosmeticko-kadeřnických služeb.

 • Po zvládnutí základních dovedností se budete učit v reálném prostředí našich smluvních partnerů a na odloučeném pracovišti v Kladně.

 • Ti nejlepší z vás absolvují zahraniční stáž v naší partnerské škole v Německu.

 • Stanete se řádným žákem denního studia se všemi žákovskými výhodami a budete studovat zdarma.

 

Podmínky pro přijetí:

Střední škola služeb a řemesel Stochov | 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023 (ssars.cz)

 

Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2022.

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!