Nahrávám...
Zpět

65-51-H/01 Kuchař – číšník

(denní forma)

Tříletý učební obor vhodný pro chlapce a děvčata je zakončen závěrečnou zkouškou, kterou žáci konají podle jednotného zadání v rámci národního projektu ESF Nová závěrečná zkouška. Žáci tak mohou dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a získají potvrzení o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou mají absolventi možnost pokračovat v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání.

Podmínkou pro  přijetí do oboru je zdravotní způsobilost uchazeče, kterou posoudí a potvrdí příslušný praktický lékař na přihlášce ke studiu. Další informace o přijímacím řízení naleznete ve školním vzdělávacím programu Kuchař- číšník (profil absolventa).

Žáci střídají týdenní cyklus v teoretickém a praktickém vyučování.  Teoretické vzdělávání probíhá v moderně vybavených učebnách školy pod vedením zkušených pedagogických pracovníků.

Při praktickém vyučování žáci pracují pod vedením učitelů odborného výcviku. V prvním ročníku se naučí základní odborné dovednosti ve školní kuchyni a ve školní jídelně.  Od druhého ročníku praxe probíhá na pracovištích smluvních partnerů, převážně v lokalitách Kladno, Slaný, Rakovník, popř. v Praze, po domluvě i v místě bydliště, a to pod dohledem instruktorů a učitelů odborného výcviku. Za produktivní práci jsou žáci finančně odměňováni ve smyslu platných předpisů.

Absolvent oboru kuchař – číšník připravuje běžný sortiment pokrmů teplé a studené kuchyně, správně skladuje potraviny a nápoje, ovládá techniku obsluhy jídel a nápojů, sestavuje jídelní a nápojové lístky, provádí vyúčtování, výpočty kalkulací jídel a nápojů. Při základní obsluze hosta je schopen se domluvit ve dvou cizích jazycích.

V průběhu vzdělávání mají žáci možnost absolvovat odborná školení se získáním certifikátu včetně Europassu a rozšiřovat si svoje dovednosti a znalosti, např. kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, barmanský kurz. Žáci s dobrými prospěchovými výsledky mohou absolvovat část odborného výcviku v zahraničí v německém Kreuthu. K oblíbeným akcím patří i zahraniční týdenní stáž do italského Cesenatica s výukou přípravy italských specialit.