Nahrávám...
Zpět

Výchovné poradenství/Primární prevence

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2019-2020

         Střední škola služeb a řemesel, J. Šípka 187, 273 03 STOCHOV   Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2019-2020   Primární prevence byla tak jako každoročně zahájena adaptačním ...celý článek

Pomocné mapy

  Milí studenti, chtěla bych vás touto formou seznámit s projektem Mapa krizové pomoci. Co dělat, když se některý ze studentů ocitne v krizi a potřebuje odbornou pomoc? Na uvedeném odkazu najdete mapu krizové pomoci - www.pomocnemapy.cz, která poskytuje rozsáhlý ...celý článek

Akce v rámci prevence rizikového chování

Akce v rámci prevence rizikového chování Naši žáci se účastnili online preventivně vzdělávacího projektu společnosti Dekra NEHODOU TO ZAČÍNÁ. Program byl zaměřen na pravidla silničního provozu, ale i uvědomování si vlastní odpovědnosti jako účastníka silničního provozu a ...celý článek

Preventivní program 2020/2021

Preventivní program 2020/2021       ...celý článek

Akce v rámci primární prevence

Akce v rámci primární prevence   Ve dnech 24. 2. a 26 – 27. 2. 2020 se na naší škole uskutečnily další z řady přednášek s  následným workshopem Mgr. Martiny Kekulové za spolku Společně k bezpečí, a to v rámci Programu primární prevence rizikového ...celý článek

Příloha č. 1 MPP: Strategie prevence školní neúspěšnosti, šikany a dalšího rizikového chování

Příloha č. 1 MPP: Strategie prevence školní neúspěšnosti, šikany a dalšího rizikového chování     ...celý článek

Minimální preventivní program na školní rok 2018 – 2019

Minimální preventivní program na školní rok 2018 – 2019: najdete zde         ...celý článek

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu

Vyhodnocení plnění minimálního preventivního programu za školní rok 2017-18     Na začátki školního roku proběhl adaptační kurz, který měl mezi účastníky velký úspěch. Žáky zaujala přednáška pana Řeháka, která byla doprovázena  videem na téma ...celý článek

Přednáška → PREVENCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU

Přednáška →   PREVENCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU   Ve středu 18. dubna 2018 se sešli žáci tříd HT 1, KC 1 a KO 1 s Janem Maghrebem z pražské společnosti r.o. JAK NEJDE ?! na přednášce z oblasti primární prevence závislosti na alkoholu. Pan Maghreb je mentorem, ...celý článek

Přednáška - EXTREMISMUS A TERORISMUS

Přednáška  - EXTREMISMUS A TERORISMUS Bc. David Lebeda, bývalý policejní vyšetřovatel Kriminální policie ČR, nyní lektor pro problematiku rizikových skupin a zároveň předseda občanského sdružení Imperativ, opět přijel do naší školy. Ve středu 14. února 2018 se ...celý článek

Plán akcí v oblasti prevence pro školní rok 2017/2018

           Plán akcí v oblasti prevence pro školní rok 2017/2018   Září:  1.    Adaptační kurz - žáci 1. ročníků  V průběhu konání adaptačního kurzu proběhla přednáška pro žáky ...celý článek

Minimální preventivní program na školní rok 2017 – 2018

Minimální preventivní program na školní rok 2017 – 2018       ...celý článek

PŘEDNÁŠKA – O NEMOCI AIDS, SEXU, LÁSCE A VĚRNOSTI

V úterý 6. června 2017 proběhla v našem školním klubu pro žáky prvních ročníků tříd HT 1, KO 1, KC 1 a OS 1, v rámci primárně preventivního programu, přednáška na téma:  „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“. Vedl ji charismatický a přesvědčivý ...celý článek

Plán práce výchovného poradce na rok 2016/17

Plán výchovného poradce pro školní rok 2016/2017 Činnosti vykonávané v průběhu celého školního roku individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli – na základě jejich individuálního zájmu poradenství a zprostředkování odborné pomoci ve výukových, výchovných ...celý článek

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program pro rok 2016/17 ...celý článek

Plán výchovného poradce pro školní rok 2015/2016

Práce bude probíhat dle potřeby a v rámci pravidelných konzultačních hodin  individuální konzultace se žáky, rodiči a učiteli – na základě jejich individuálního zájmu poradenství a zprostředkování odborné pomoci ve výukových, výchovných a sociálně-patologických ...celý článek

Plánované akce minimální prevence

V měsíci květnu nás čekají dvě akce s preventivní tematikou, kterých by se měli zúčastnit žáci ze všech tříd, přítomných ve škole. První akce se jmenuje Den pro prevenci, koná se dne 18. 5. 2016 na Mírovém náměstí ve Stochově, jejím pořadatelem je město Stochov ...celý článek

Šikana ve školách

Statistiky dokládají, že šikana je závažný problém. V průběhu března měli naši žáci ve všech třídách možnost shlédnout speciální multimediální program na téma ŠIKANA s následnou besedou s vyučujícím. Našim cílem bylo seznámit žáky s tím, co ...celý článek

Hazard kolem nás

Závislost na hraní her je problém, o kterém si s námi přišel 27. 2. 2016 povídat panRNDr. Bc. Ludvík Hanák. Seznámil nás s problematikou vzniku závislosti na hraní hazardních her, a navíc nám vyprávěl i svůj osobní příběh o tom, jak se do závislosti dostane ...celý článek

Většina rodičů svým dětem toleruje příležitostné pití alkoholu

Alkohol je droga. Sice stejně jako tabák společností tolerovaná, ale droga s negativními účinky na lidský organismus. Mnozí lidé ale tato rizika podceňují a místo toho, aby svým dětem vysvětlili škodlivost alkoholu, příležitostné pití jim tolerují. Myslí si, že jim pouhé „cucnutí” ...celý článek

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Na třídních schůzkách dne 26.11.2015 byl rodičům žáků 1. ročníků zadán krátký dotazník. Většina rodičů jej vyplnila na místě, některé dotazníky se vrátily se zpožděním, protože si je rodiče vzali domů. Hodnoceno bylo 50 dotazníků. Všem rodičům za vyplnění ...celý článek

Primární prevence rizikového chování na naší škole

Jednou z povinností každé školy je vedle vzdělávacího a výchovného procesu také věnovat se „Primární prevenci rizikového chování“, dříve označovanou jako „Prevence sociálně patologických jevů“. Důvodem ke změně názvu je to, že v sobě zahrnuje nejen onu ...celý článek

Co se odehrálo na „THE ACTION“

Tato dopravně – preventivní akce proběhla ve čtvrtek 10.12.2015 v DK Kladno. Zúčastnili se jí žáci třetích a čtvrtých ročníků, z nichž mnozí již vlastní řidičské průkazy a usedají za volanty automobilů. Zpočátku se zdálo, že jsme přišli na taneční party, ...celý článek

Odbornice radí

Dítě závislé na drogách svou rodinu úplně vysaje Závislost dítěte na drogách je vždy velkým zásahem do života celé rodiny. Uživatel drog v krajním případě dokáže zcela rozložit svou rodinu, zničit veškeré vazby a likvidovat své blízké. Někteří rodiče své děti ...celý článek