Nahrávám...
Zpět

Fiktivní závěrečné zkoušky

 

 

 

 

 

 

Fiktivní závěrečné zkoušky

Ve dnech 1, 5, a 6. června 2023 absolvovali žáci 2. ročníku učebního oboru Operátor skladování tzv. závěrečné zkoušky nanečisto.

První den prokazovali svoje dovednosti a znalosti praktické – vykonávali skladové činnosti související s příjmem zboží na sklad, jeho kontrolou, uskladněním, dále činnosti, které spadají do oblasti expedice zboží včetně všech administrativních prací, které se uplatňují při skladovém hospodářství.

Dne 6. června absolvovali žáci v elektronické podobě písemnou část závěrečné zkoušky. Tato část prověřila znalosti BOZP, „kupeckých“ výpočtů, znalosti z odborných předmětů Technologie skladování, Mechanizační prostředky, Zbožíznalství a Administrativa skladování.

Poslední část zkoušky zakončili žáci ústní částí. Losovali si z tematických okruhů složených z tří odborných předmětů a nechyběla také otázka ze Světa práce.

Radost máme z toho, že Anička Hladilová prospěla s vyznamenáním – ze všech tří částí byla klasifikována známkou výborný. Výsledky ostatních žáků už ale nebyly tak oslnivé, čtyři žáci dokonce fiktivní výuční list neobdrželi.

Věříme, že po těchto čerstvých zkušenostech neponechají žáci nic náhodě a nepodlehnout nemístnému optimismu, že „to nějak dopadne“, a že se na oficiální závěrečné zkoušky, které je čekají příští školní rok, poctivě připraví.

Alena Miklánková
učitelka odborných předmětů