Nahrávám...
Zpět

Historie a současnost školy

Současnost školy

Jsme škola s dlouholetou tradicí, která se v roce 1991 zrodila z  původně hornického učiliště. Za 25 let se nám podařilo vybudovat moderní školu, poskytující vzdělávání v 10 oborech řemesel a služeb v denní formě a v nástavbovém oboru podnikání v dálkové formě studia.

Naším hlavním cílem, který se nám velmi úspěšně daří naplňovat, je poskytovat kvalitní vzdělání propojené s praxí a širokou možností uplatnění na trhu práce.  Z tohoto důvodu jsme rozšířili portfolio učebních oborů o maturitní obor logistické a finanční služby a do vzdělávací nabídky jsme zařadili i zkrácené studium oboru Kosmetické služby a Kuchař číšník pro maturanty.

Žáci se učí v moderně vybavených učebnách pod vedením kvalifikovaných učitelů s partnerským přístupem. V rámci vyučování reagujeme pružně na změny a potřeby trhu práce, aplikujeme nové přístupy tak, aby se žáci byli schopni co nejlépe uplatnit v praxi. Od zaměstnavatelů a smluvních pracovišť máme velice kladné ohlasy na přípravu, spolehlivost a přístup našich žáků k plnění zadaných úkolů. Vzhledem k našim zahraničním partnerům jako jedna z mála škol nabízíme i výuku cizích jazyků pro odbornou praxi. 

V rámci odborného výcviku, laboratorních prací a učebních praxí žáci pracují v moderně vybavených   dílnách přímo v areálu školy. Po získání základních dovedností přecházejí žáci všech oborů na pracoviště našich smluvních partnerů.  Tato pracoviště se nacházejí v okolí školy, v okolí bydliště žáků, v Praze, ale také v zahraničí.  Naši žáci jsou proškolováni firmami a mají možnost seznamovat se přímo v praxi s posledními trendy vývoje těchto oborů. Během studia získávají Europassy, certifikáty a osvědčení z mnoha kurzů, školení či seminářů, umožňující prohloubení kvalifikace již během studia. Někteří naši žáci po získání vzdělání odcházejí pracovat do zahraničí. 

Udržujeme velmi dobré vztahy s odbornými firmami, cechy, a společenstvy jednotlivých oborů, kterými jsme také členy. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči žáků a s nejrůznějšími institucemi působícími v oblasti péče o mládež. Ve škole pracuje i asistent pedagoga.

Škola má vlastní školní jídelnu, provozujeme kiosek s občerstvením. Žákům z vzdálenějších míst nabízíme ubytování v domově mládeže, který je součástí areálu školy. Žáci dojíždějící ze středočeského regionu mají možnost čerpat příspěvek na dopravu ze Středočeského kraje.

Bohatý je i mimoškolní život, pořádáme a zúčastňujeme se soutěží odborných dovedností i všeobecných znalostí, sportovních soutěží a kulturních akcí. Můžeme se chlubit i vítězi celostátních kol. Široká je rovněž nabídka kroužků a dalších aktivit v odpoledních hodinách.

Jsme škola, která se neustále vyvíjí, vyhledává a nabízí nové možnosti a příležitosti pro rozvoj současných i budoucích žáků a samozřejmě i pedagogů. 

Ing. Jaroslava Pichová    
ředitelka  SŠSaŘ Stochov

Škola v regionu

Střední škola služeb a řemesel (SŠSaŘ) má sídlo ve městě Stochově. Stochov leží ve Středočeském kraji  při západní hranici okresu Kladno. Je třetím největším městem v okrese, je znám jako město s  velkým množstvím  veřejné zeleně, má bohatou historii a v současné době vede i  bohatý kulturní, společenský a sportovní život.

Má výhodnou polohu v klidném prostředí na rozhraní regionů Kladenska a Rakovnicka  a výhodné autobusové i vlakové spojení. Díky tomu je umožněno nabízet vzdělávání žákům z Kladna, Slaného, Prahy a  Rakovníka i  žákům z venkovských oblastí těchto regionů. Zájemcům z hůře dopravně dostupných míst škola poskytuje  ubytování v Domově mládeže s kapacitou 78 lůžek.

Historie školy

Škola má v regionu bohatou tradici, od svého vzniku prošla mnoha změnami až do dnešní moderní podoby.

Škola byla postavena v padesátých letech, kdy budovy školy sloužily jako  ubytovna pro vojáky PTP, kteří se podíleli na výstavbě města Stochova jako typicky hornického města.

Od počátku šedesátých let až do roku 1991 byla škola sídlem Hornického odborného učiliště zřízeného Dolem Nosek se sídlem v Tuchlovicích. Studovali zde žáci tradičních řemeslných oborů jako např. horník pro dobývání uhlí, důlní zámečník, provozní elektrikář, důlní elektromontér a po sloučení kladenských učilišť roce 1978 přibyli další obory jako zedník, tesař, malíř pokojů.

Od 1.7.1991 spadá učiliště pod Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR a současně se mění skladba nabízených oborů i název školy na SOU Stochov. Nabídka vzdělávání se postupně  přizpůsobuje potřebám trhu práce. Otevírají se nové řemeslné obory jako Mechanik opravář, Zedník, Klempíř pro stavební výrobu, Malíř, Lakýrník, Kosmetička a Rodinná škola.

V devadesátých letech se nabídka vzdělávání dál postupně rozšiřuje na oblast služeb a otevírají se nové obory a to Technicko-administrativní práce, Provoz společného stravování a přibývají další řemeslné obory Instalatér a Stavební práce. V roce 1993 SOU přechází pod správu Ministerstva hospodářství ČR a na základě požadavků veřejnosti a trhu otevírá další tříletý obor Kuchař číšník se zaměřením pro pohostinství. Od září 1995 škola rozšiřuje nabídku oborů o nástavbové studium Podnikání v oblasti obchodu a služeb a Společné stravování určené pouze pro absolventy tříletých učebních oborů. V roce 1996 dochází opět ke změně názvu školy na SOUaU Stochov a otevírá se dvouletý učební obor Provoz společného stravování. Reakcí na tlak veřejnosti a poptávky regionu je otevření dalšího učebního oboru Kadeřnice v roce 1998

Od 1. 4. 2001 se zřizovatelem školy se stává Krajský úřad Středočeského kraje. Od 1. 9. 2004 se mění název školy na SOU Stochov, a tím současně zaniká nabídka vzdělávání ve  dvouletých  učebních  oborech. Poslední změna probíhá v roce 2008 na současný užívaný název školy Střední škola služeb a řemesel Stochov (SŠSaŘ).