Nahrávám...
Zpět

66-53-H/01 Operátor skladování - zkrácené studium

FORMA STUDIA

 • denní

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem bez ohledu na studijní zaměření

 • zdravotní způsobilost

CO STUDIEM ZÍSKÁTE?

 • kompetence ve  znalostech sortimentních skupin zboží, jejich uskladňování a ošetřování

 • kompetence v používání moderních technologií při skladování s využitím mechanizačních prostředků

 • řidičské oprávnění k řízení manipulační techniky (VZV)

 • kompetence pro zpracování písemností při obchodním styku i skladovém hospodářství za využití výpočetní techniky

 • praktické dovedností v reálném provozu skladů a logistických center našich smluvních partnerů

 • rozšíření možnosti uplatnit se na trhu práce

ZAKONČENÍ STUDIA A DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

 • závěrečná zkouška podle státního jednotného zadání (písemná, praktická, ústní)

 • střední s výučním listem

TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

 • do 1. března 2018

 • v případě volných míst bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení

 

Více informací poskytneme při Dnech otevřených dveří:

 

                            25. 11. 2018 od 9:00 h do 14:00 h

                                   18. 1. 2018 od 10:00 h do 18:00 h

 

Nebo kdykoliv jindy po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě:

web: www.ssars.cz; e-mail: info@ssars.cz;

tel. čísla: 312 651 269; 725 925 718