Nahrávám...
Zpět

66-53-H/01 Operátor skladování - zkrácené studium

FORMA STUDIA

 • denní

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem bez ohledu na studijní zaměření

 • zdravotní způsobilost

CO STUDIEM ZÍSKÁTE?

 • kompetence ve  znalostech sortimentních skupin zboží, jejich uskladňování a ošetřování

 • kompetence v používání moderních technologií při skladování s využitím mechanizačních prostředků

 • řidičské oprávnění k řízení manipulační techniky (VZV)

 • kompetence pro zpracování písemností při obchodním styku i skladovém hospodářství za využití výpočetní techniky

 • praktické dovedností v reálném provozu skladů a logistických center našich smluvních partnerů

 • rozšíření možnosti uplatnit se na trhu práce

ZAKONČENÍ STUDIA A DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

 • závěrečná zkouška podle státního jednotného zadání (písemná, praktická, ústní)

 • střední s výučním listem

 

Podmínky pro přijetí:

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022/2023 - Střední škola služeb a řemesel Stochov (ssars.cz)

 

 

 Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2022.

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!