Nahrávám...
Zpět

66-53-H/01 Operátor skladování - zkrácené studium

FORMA STUDIA

 • denní

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem bez ohledu na studijní zaměření

 • zdravotní způsobilost

CO STUDIEM ZÍSKÁTE?

 • kompetence ve  znalostech sortimentních skupin zboží, jejich uskladňování a ošetřování

 • kompetence v používání moderních technologií při skladování s využitím mechanizačních prostředků

 • řidičské oprávnění k řízení manipulační techniky (VZV)

 • kompetence pro zpracování písemností při obchodním styku i skladovém hospodářství za využití výpočetní techniky

 • praktické dovedností v reálném provozu skladů a logistických center našich smluvních partnerů

 • rozšíření možnosti uplatnit se na trhu práce

ZAKONČENÍ STUDIA A DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ

 • závěrečná zkouška podle státního jednotného zadání (písemná, praktická, ústní)

 • střední s výučním listem

 

Podmínky pro přijetí pro školní rok 2020/2021:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném libovolném tříletém oboru vzdělání (doloženo vysvědčením za jednotlivé roky studia+maturitní vysvědčení-žák dodá až po úspěšném složení závěrečné nabo maturitní zkoušky).
 • zdravotní způsobilost

 

Pro více informací využijte prohlídku školy-kdykoliv po předchozí domluvě (po ukončení nouzového stavu).

Objednávejte na info@ssars.cz

Vyhlášení přesných kritérií pro přijetí - leden 2021. Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2021.

Přijímací zkoušky se do zkráceného studia nekonají!