Nahrávám...
Zpět

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ školní rok 2022/2023

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to pro podzimní zkušební období školního roku 2022/2023 nejpozději do  20. června 2023.

Formulář přihlášky žák obdrží přímo ve škole v kanceláři zástupce ředitele školy nebo si jej lze stáhnout z webových stránek školy.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat v sekretariátu školy nebo zástupkyni ředitelky školy.

V případě, že žák žádá o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (PUP), je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení.

 

Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky školy

Stochov, 7. června 2023

 

Přihláška Podnikání

Přihláška Podnikání dálkové

Přihláška Kosmetické služby

Přihláška Hotelnictví